بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/05/20

 یپامک دات کام
**091467094

 یپامک دات کام
 یپامک دات کام


این زندگی چقدرتلخه یاباید عاشق نشی یاعاشق شدی باید ازدست بدی رسم عاشقی اینه منم دوست داشتم اونقدکه میگفتم تنهام بذاری میمیرم توگفتی نه سیناعاشقتم دوست دارم ولی حالامن میگم که کاش منو تنهام میذاشتی حداقل میمردم ولی توکاری کردی باهام کردی که مردن ازاون بهتربود ولی من هنوزه که هنوزه دوست دارم

 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
برچسب ها: , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/05/6
 یپامک دات کام
 اقای م .ع 
09131994329
<تقدیم به همه کسانی که قلمشان جوشش احساسات پاک از چشمه زلال محبت است>

 یپامک دات کام

 یپامک دات کام

اتاق خاطره

درب اتاق همچنان نیمه باز بود و هراز گاهی صدایی از بیرون به داخل درز پیدا میکرد. میزتحریرم پر شده بود از نوشته ها و یادداشت های روزانه، بیشتر شبیه غم نامه بودند تا خاطره. ساعت روی دیوار هم که انگار صدای عقربه هایش بلند تر از قبل شده.از روی بی حوصله گی سرم رابروی میز میگذارم و تامدتی چشمانم عقر به های ساعت را دنبال میکنند.اما انگار چرخش عقربه هایش پایانی ندارد .پنجره اتاقم که نمایی رو به بیرون دارد، کمتر نسیم بادی را به داخل اتاق هدایت میکند.نگاهی به بیرون می اندازم، اسمان هم ابر ندارد. کم حوصله ،سردو خسته بیرون رانظاره میکنم.

این هم برایم ملال انگیز شده .نگاهم به بیرون دوخته شده، امابدجوری درذهنم غرق شده ام .باز نگاهی به دست نوشته ها می اندازم ،فکرمی کنم مرورکردنشان برایم بهتر از ضل زدن به منظره بیرونی است، بااین دست خط میخی ام به سختی میشود انها را بازخوانی کرد.کلمات وجمله های زیبایی میشودازلابه لای کاغذ پاره ها ،حاشیه ی روزنامه و جلدمجله باطله ها پیدا کرد.انگار شک کرده ام که خودم نوشته ام.نمیدانم چرا نمی توانم نامش را از دلتنگیهایم حذف کنم. نوشتن از او وشاید هم فقط برای او، بهترین کاری است که در این اتاق، که اکنون برایم اتاق خاطره شده می توان انجام داد. چند باری هم که نامش را به زبان قلم صدا زده ام، کمتراز القاب محترمانه استفاده کرده ام .

شایددراصول نوشتنم این استناد،برخواسته ازنجابت نوشتاری باشدامادرنظرم نامش انقدرباابهت است که نگارشش نیازی به پسوندو پیشوند ندارد.ازنوشتن کلمات وجمله هایی که برسرزبانهاشعارشده، لذت نمیبرم.شایددرظاهر بسیارزیبا جلوه می کنند، امااین، برایشان تکرار چند حرف و کلمه است ،که بازیچه ای بیش نیست .نه انهاازجنس خودمان نیستند.این بیرون کسی، کسی رانمی فهمد.نه درپایان جملاتم نقطه ای گذارده ام ونه هیچ متنی راازحالت سرگردانی بیرون آورده ام .شایدمنتظرآمدنش هستم تانقطه ای برپایان نبودنش بگذارد،ومرااز سرگردانی گذشته ودلتنگیهای تمام آنچه راکه نوشته ام نجات دهدحس میکنم چون باتمام وجودعزم برنگارش صادقانه رادارم درنظرم واژه هااین چنین زیباجلوه میکنند....انگارسخن دل تمامی ندارد......

 یپامک دات کام


اس ام اس جدید
طبقه بندی: پیامک های ارسالی شما، 
برچسب ها: , اقای م .ع , اتاق خاطره , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
 یپامک دات کام

سارا 18 ساله از ماهشهر
 ***09362049

 یپامک دات کام

 یپامک دات کام


دوستی نه در ازدحام روز كم میشود نه درخلوت شب،خفته یا بیدار دوستت دارم؛

 یپامک دات کام

بازباران!اما اینباربی ترانه.گریه های بی بهانه.میخوردبرسقف قلبم.یادم آرد روی ماهت.باورت شاید نباشد.ك دلم تنگ است برایت...

 یپامک دات کام

خیلی وقتا بهم میگفتن جرا میخندی؟بگوما هم بخندیم!اما هرگزنگفتن جرا غصه میخوری؟بگو ما هم بخوریم...

 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
طبقه بندی: پیامک های ارسالی شما، 
برچسب ها: , سارا 18 ساله از ماهشهر ***09362049 , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/05/6
 یپامک دات کام

09127084262

 یپامک دات کام

 یپامک دات کام


سه چارتا بینز، دوتا شیرچت، یه دانه کارخانا، ده تا ماشون سنگین، چندتا مولک، ماگازا، زیندگی، تشچیلات

چه فایدا این لهجه ...یده تو همش


 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
برچسب ها: , 09127084262 , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
 یپامک دات کام

سینا 18 ساله از ارومیه
09146036956

 یپامک دات کام

 یپامک دات کام

دیریچه هارابستندوپل هاراشکستندوعشق رادر دره های فراموشی به خاک سپردند

 یپامک دات کام

من اسیرخنده هاتم نه اسیرگریه هات من همون سنگ صبورتم نه رفیق نیمه رات

 یپامک دات کام

کاش می شد اشک را تهدید کرد مدت لبخند را تمدید کرد کاش می شد از میان لحظه ها لحظه ی دیدار را نزدیک کرد

 یپامک دات کام

کاش واژه ی حقیقت آنقدربازبان ماصمیمی بودکه برای گفتن دوستت دارم نیاز به قسم خوردن نبود،پس باحقیقت وجودوروحم میگم دوستت دارم;-)

 یپامک دات کام

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم؟!...باد آورده را باد میبرد قبول!!دلم را كه باد نیاورده بود!!

 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
طبقه بندی: پیامک های ارسالی شما، 
برچسب ها: , سینا 18 ساله از ارومیه 09146036956 , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/05/6
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/05/6
 یپامک دات کام

میلاد عیوضی
09353036795

 یپامک دات کام


 یپامک دات کام

سلام "هست" را اگر قدر ندانی ! "بود" می شود . و چه تلخ است "هست" كسی ، "بود" شود.

 یپامک دات کام

آرامترین تپش قلبم راتقدیمت میكنم تابدانی كه آرام بخش وجودمی.بیادتم

 یپامک دات کام

نیمی ازیادت رابه تمامی دنیانخواهم داد،بی آنکه بخواهم ب یادم باشی...

 یپامک دات کام

دردناك ترین خداحافظىها آنهایی هستند ك ن گفته شدند و ن توضیح داده شدند ! !

 یپامک دات کام

بعضیاباغصه پیرن،بعضیاباغم رفیقن،بعضیاازبس عزیزن هرگز از دلهانمیرن
 یپامک دات کام

لره چراغ جادو پیدا میکنه. غول چراغ بهش میگه آرزوت بگو: میگه میخوام همه ترکا از رو زمین محوبشن. غوله میگه: خفشو، چسافت، حامال، آشگال!
 یپامک دات کام

از آدم ها غمی ب دل نگیر،نیش زدن طبیعت آنهاست؛ سالهاست ک ب هوای بارانی مىگویند: "هوای خراب

 یپامک دات کام

اگه این روزاساکت بمانی میرود ب حساب جواب نداشتنت،عمرأاگه بفهمند داری جون میکنی تااحترامشان رانگه داری..
 یپامک دات کام

دلم گرفته از این شهر

ک آدمهایش،

همچون هوایش ناپایدارند...

گاه آنقدر پاک ک باورت نمیشود...

گاه چنان آلوده ک نفست میگیرد.

 یپامک دات کام
مىدونی این چیه؟؟ -*-*-*-*- یه سیخ گوجه ک جیگرش داره پیامک مىخونه!!

 یپامک دات کام

¸.•°``°.بسم ألله الرحمن الرحیم ¸.•°``°•.¸

* شهر الرمضان الذی انزل فیه القرآن

°•.¸¸.•°``°•.¸¸.• 

خدایاهرکس بیادم هست توبیادش باش اگرکنارم نیست توکنارش باش اگرتنهاست توپناهش باش واگرغم داردتوغمخوارش باش.


 یپامک دات کام

بیادتم!حتى اگرقرارباشدشبى

بى چراغ درحسرت یافتنت تمام دنیا راقدم بزنم!

 یپامک دات کام

از آدم ها غمی ب دل نگیر،نیش زدن طبیعت آنهاست؛ سالهاست ک ب هوای بارانی مىگویند: "هوای خراب

 یپامک دات کام

اس ام اس مثل فاتحه مىمیونه برا هركی میفرستی روحش شاد میشه

 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
طبقه بندی: پیامک های ارسالی شما، 
برچسب ها: , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1391/04/30
 یپامک دات کام

آقا یا خانوم حسینی

 یپامک دات کام

 یپامک دات کام


نگذاریم بمیرد احساس
و نفس در تپش و گردش این سینه ی تنگ
که هجوم عطش سنگی و سرد
غزل ناب مرا خواهد کشت
من اگر بی تو شوم میمیرم
مرگ من باعث ویرانی کاشانه توست
کاش دل مرگ نداشت
کاش میشد ازعشق
خانه ای ساخت که ویران نشود
این منم محرم راز گل سرخ
پیچک خسته وآویخته بردامانت
که مدیدی سرسجاده عشق
شعرچشمان تورا میسازم
پیله نازک تنهایی من
درهجوم غم وتنهایی ودرد
نرم وآرام گسست
وفضا پرشد ازنقش غم انگیز دوچشمان ترم 
 یپامک دات کام


دور از این هیاهو
دلم کویر می خواهد و
تنهایی و سکوت و
آغوش ِ سرد ِ شبی که آتشم را فرو نشاند.
نه دیوار،
نه در،
نه دستی که بیرونم کشد از دنیایم،
نه پایی که در نوردد مرزهایم،
نه قلبی که بشکند سکوتم،
نه ذهنی که سنگینم کند از حرف،
نه روحی که آویزانم شود.
من باشم و
تنهایی ِ ژرفی که نور ستارگان روشنش می کند
و آرامشی که قبل از هیچ طوفانی نیست !
 یپامک دات کام
من...دلم تنگ شده است...
و دل تنگی شعریست...
که فقط برای توست...
تو مرا
شعرهایم را
با نوازش دستهای مهربانت خلق میکنی...
چطور می توانم...
دلتنگت نباشم وقتی بی نوازشهای تو...
نیمه کاره مانده ام.
 یپامک دات کام


دلتنگم
دلتنگ ودلگیر ...
دلگیر !
دلگیرازخودم ،ازاین همه دلتنگی ...
مراچه شده است ؟
می خواهم رها شوم
رهاازهمه ...
رها وتنها ...
تنهاترازاکنون !
کاش کسی راهی نشان می داد
راهی برای عبورازدلگیری ها ... .. 
راهی برای عبوراز نیرنگ ها ...
کاش راهی وجود داشت ...
تا کسی پیدا شود که پیدایش کند
بیزارم ازهرچه کلمه زیباست
بیزاراز کلمات زیبایی که دست به دست هم دروغ راهم ساختند
دلگیرم از دوستان متظاهر به دوستی !
صمیمی وساده نباش !
سادگی شروعیست برای قبول باورها ...
باورها شروعی برای دروغ های زیبا ...
دروغ و ... دورغ ها !!
ادامه تظاهر به دوستی ساده !
ونفرت سرانجام صمیمانه های کنونی
کاش مراتوان بود، تا هروقت دلم خواست بمیرم ...
نمی دانم چرا ؟؟
کاش می توانستم ...
وقتی که دلتنگم اشکانم رابرای هراس چشمان حیرت زده همین دوستان فروریزم. آنوقت دیگر چنین به هق هق بی صدا تبدیل نمی شدند 
در سکوت شب ... .. 
درکنج زیبای تنهایی من ...
تنها برای تسکین دلتنگی من ...
کاش من و تو تنها یکدیگر را برای تنهایی خود نمی خواستیم 
تنها زمان بی کسی !!
نمی گویم ...
من بد ... تو بد ... کسی بد ...
هیچکس بد نیست
تنها می گویم کمی بهترازاین باشیم که هستیم
کاش می شد ...
 یپامک دات کام

در گیر رویای توام...من و دوباره خواب کن
دنیا اگه تنهام گذاشت...تو من و انتخاب کن
دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود 
حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود
خواستم بهت چیزی نگم...تا با چشمام خواهش کنم
درارو بستم روت تا احساس آرامش کنم
باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست
اگه دلت میخواد بری اصرار من بی فایده ست
هر کاری می کنه دلم تا بغضم و پنهان کنه...
چی می تونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه
یا داغ رو دلم بذار یا از عشقت کم نکن
تمام تو سهم منه به کم قانعم نکن

 یپامک دات کام

اس ام اس جدید
طبقه بندی: پیامک های ارسالی شما، 
برچسب ها: , آقا یا خانوم حسینی , پیامک های ارسالی شما , دوست یابی , دوست پسر یابی , دوست دختر یابی , پیامک , اس ام اس , خنده دار , جوک , پیامک عاشقانه , فلسفی , همسر یابی , خفن , پیامک با حال , پیامک خنده دار , پیامک جدید , پیامک کلاسیک , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس فلسفی , پیامک خونه , اس ام اس با حال , جدید , قشنگ
ارسال توسط نوید
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:4)      [1]   [2]   [3]   [4]  

پر بازدید ترین ها :

اس ام اس های ارسالی شما

کسب درآمد تضمینی برای مدیران سایت ها و وبلاگ های پر بازدید

تعبیر خواب

پیامک بوسه

کد آهنگ پیشواز 

خداوند و انسان خیلی قشنگه حتما بخونید

اخراج کارمند زن از بانک به دلیل زیبایی بیش از حد

عکس های جالب

اطلاعات کامل در مورد جن ها !

آموزش فال قهوه

دختر افغانی، ملکه زیبایی انگلستان شد!!

تست جذاب عشق

متن آهنگ شادمهر " انتخاب "

ْْْطالع بینی نام شما

احضار ارواح ( روش ها و هشدارها )

فال ورق یا همان پاسور ( فال احساس )

اب کردن چربی های شکم

شخصیت افراد از نوع خوابیدن

پسر می خواهید یا دختر؟

24 ساعت از زندگی دخترا و پسرا

فروغ فرخ زاد و فریدون مشیری

نحوه مخ زدنآرشیو مطالب
صفحات جانبی
لینک های +3
تبلیغات