بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

تغذیه جن :

 

در روایتی هم آمده که غذای بعضی از آنها جذف نوعی گیاه در یمن است که با خوردن آن نیاز به آب نیست یعنی گیاه آبدار است .

حضرت علی بن حسین (ع) فرمودند : استخوان را از گوشت کاملا" پاک نکنید که جنیان از آن بهره میگیرند و اگر پاک کنید ، آنها از خانه شما چیزی را میبرند که بهتر از این باشد .

روزی جنیان به خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شدند و برای خود و حیواناتشان غذا خواستند ، حضرت استخوان را برای جنیان و سرگین را برای حیواناتشان قرار داد .

چون بر جنیان هوا و آتش غالب است ، غذا و خوراکشان آن چربی است که هوا در استخوان ها حمل مینماید ، زیرا خداوند روزیشان را در آنها نهاده است .

جنیان بخشی از انرژی حیاتی خود را از ماه و درختان و آب و قسمتی را از زمین در هنگام شب که تنفس میکند نیز میگیرند .

غذای جنیان از انرژی متصاعد شده از همه چیز است و گاهی غذای آنان از بوی انسان یا برخی حیوانات ، بوی نم ، لجن ، دریا ، رودها ، بیابان و میوه های گوناگون است ، به این ترتیب آنان به هر جای طبیعت بروند میتوانند تغذیه کنند .       

زندگی آنان به صورت زندگی تمام موجودات زنده با کودکی ، جوانی ، پیری ، ضعف و قوت ، سلامتی ، بیماری و مرگ همراه است و امراض آنها بیشتر به شکل کاهش و از دست دادن انرژی است .

هنگامی که قسمتی از بدن آنها انرژی خود را ازدست میدهد برای آنان حالت دردناکی بوجود می آورد و گاه تحرک آنان را از بین میبرد . 

در مواردی دیده شده افراد معنوی که میتوانند از طریق انرژی انسان ها را درمان کنند ، درد و ناراحتی

جنیان را برطرف ساخته و آنان را درمان کنند . 

همچنین صدای تار ، نی ، دف برای آنان خوشایند است و صوت قرآن را دوست دارند بطوری که اگر در نزدیکی محل آنان کسی قرآن را با صدای بلند تلاوت کند ، دور او جمع شده و به آن توجه میکنند . 

از پیامبر اکرم سؤال شد: آیا شیطان با انسان هم غذا میشود؟ حضرت فرمود: آری ، هر سفره ای که بر سر آن " بسم الله الرحمن الرحیم " گفته نشود شیطان با افراد آن سفره ، هم غذا میشود و خداوند برکت را از آن سفره میبرد .

پس از آنکه به این مطلب پی بردیم حالا غذای جنیان چیست؟شیخ بهائی میفرماید: خوراک ایشان هوای آمیخته به بوی طعام  است .

آنها با بو کشیدن تغذیه میشوند به همین علت شارع مقدس در آداب غذا خوردن فرموده : دستهایتان را بعد از غذا بشویید تا اینکه هنگام خواب اجنه و شیاطین دست شما را بو نکنند تا موجب اذیت شما گردند مخصوصا اطفالی که با دست آلوده میخوابند احتمال بیشتری دارد تا مورد آزار جن واقع شوند. 

از حضرت لقمان نیز نقل شده است که: بر طرف کردن نجاست با استخوان مکروه است زیرا جنیان با انها تغذیه میکنند . 

جنیان دارای زراعت و باغهای میوه هستند و قسمتی از ارتزاق آنان نیز از طریق گوشت چهارپایان و پرندگان صورت میگیرد.       

 


 

تسخیر جن :

 

در تمام این کره خاکی اگر انسان بخواهد از چیزی اعم از جسم و جاندار استفاده کند باید او را به تسخیر و استخدام خود در آورد . 

حتی جانداران وحشی را در قفس میکند و سپس از آنها بهره برداری مینماید یعنی به تسخیر میکشد و این نشانه اشرف مخلوقات بودن انسانها است.       

این قاعده در دنیای نامحسوس مثل جن ها نیز صادق است و استفاده از این موجود برای افراد عادی بشر به غیر از پیامبران و بزرگان ادیان تنها با تسخیر امکان پذیر است .

متاسفانه یکی از بدترین اعمال که ضررهای جبران ناپذیری به انسانها وارد می آورد تسخیر جن است و هیچ یک از مجربین این امور چنین کاری را مورد پسند نمیشمارند .

فشارهای ابتدایی که برای دیدن عالم جن، انسان متحمل میشوند یعنی همان مراقبت ها ، اذکار ، اوراد و اعمال و وحشت و اضطراب اولین ملاقاتها که به علت استرس و حرکت شدید خود در بدن منجر به سکته مغزی و قلبی شده و یا فشار سنگین به سیستم کنترل مغزی باعث معلولیتهای نخاعی میشود . 

بسیار اتفاق میافتد افراد حالت روانی پیدا میکنند و بد نیست دوستان سری به تیمارستانها و مراکز روانی بزنند .

خیلی از مرض هایی که علم پزشکی چاره ای برای علاج آن ندارد و حتی اسمی به بیماری آنها نتوانسته بگذارد به دلیل همین ارتباط با اجنه بوده است .

تحلیل قوای فکری ، روحی و جسمی در استمرار ملاقات با اجنه بوجود میاید که نشانه های آنرا شما در بسیاری از احضار کنندگان مشاهده میکنید :

رنگ پریده ، حالت عصبانی ، تفکرات پست ، بدن های لاغر و نحیف و.... .

غیر از کسانی که این امور نسل به نسل به آنها رسیده یا ریاضتهای بسیار سنگین کشیده اند که البته آنها نیز راحت نیستند و دچار اختلالاتی میشوند .

گاهی اشخاص از این امور هدفی را دنبال میکنند و غالبا برای استیلا بر امور دیگران مثل خراب یا درست کردن کسب و کار یا زندگی فلانی که در هر صورت دخالت در روند طبیعی زندگی بشر محسوب میشود و افرادی که از جن برای اینگونه امور استفاده میکنند کفاره میدهند .

قالب افراد احضار کننده از سنین بالا برخوردارند و در میان انها بزرگانی را میابید که برای بشر مفید و قابل احترامند اما احضار کننده بیچاره با بدترین وضع و نا امید از زندگی ، انتظار ساعات پایانی عمرش را میکشد.

تسخیر جن به این معناست که کسی جن را اسیر کند تا مقصد خود را بوسیله او برآورده سازد و این مانند آن است که غل و زنجیر به گردن کسی بیاندازد و از او بهره برداری نمایند .

روشهای متعددی برای احضار و تسخیر جن ذکر شده است :

خواندن ادعیه و اوراد مخصوص و تحمل ریاضت های عجیب و غریب از جمله نکات مهم برای تسخیر جن است ولی همه آنها مقدمه و به منظور تسلط بر نفس است .

اجنه ای که مورد تسخیر انسانی قرار میگیرند در جامعه جنیان مورد تحقیر واقع میشوند .

جن در ابتدا از اینکه به خدمت انسان که اشرف مخلوقات بوده و دارای رتبه وجودی خاص در بین همه مخلوقات است در آمده افتخار میکند اما به مرور زمان ازینکه در بند کشیده شده خسته و معذب میشود و به همین دلیل هر عملی برای رهایی از این ارتباط انجام میدهد .

تسخیر جن اغلب اوقات یک عمل دو طرفه است و ضمن اینکه تسخیر کننده بهره میبرد جن نیز سود میبرد به این معنا شخصی که تسخیر کننده است هدفی را دنبال میکند و برای رسیدن به آن از قدرت ، سرعت و نامرئی بودن جن استفاده مینماید .

اما مسئله به اینجا ختم نمیشود حال در قبال این اعمال و گرفتار بودن در دست انسان جن نیز خواسته هایی دارد که باید توسط تسخیر کننده انجام شود و در غیر اینصورت مورد اذیت و آزار قرار خواهد گرفت دقیقا عین یک معامله دوطرفه .

تفاوت تسخیر جن با یک حیوان وحشی همین است که چون جن نیز دارای شعور و اراده است در قبال خدمت رسانی چیزی میطلبد.       

البته ارتباط با انسان خود باعث قدرت جن و نیرو گرفتن از انرژی ها و عقل انسان است و حتی اگر علنا چیزی را نخواهد که حتما میخواهد بهره خود را برده است و تسخیر کننده بدون اینکه بداند هر روز در حال از دست دادن نیروهای درونی و جسمی خود میباشد.       

بسیاری از مردم برای اهداف خوب سراغ تسخیر جن میروند مثلا برای اینکه مشکلات مردم را حل کنند برای همین دلیل کارشان را الهی میدانند ، از طرفی میگویند ما اوراد و طلسماتی را با خود همراه میکنیم که ضرر اجنه شامل حالمان نشود .

اما با رسیدن به این قدرت کاذب هوای نفس بیدار شده ، قطعا از این ارتباط سوء استفاده میشود و اجنه در صورتی که نتوانند به خود شخص ضرر بزنند قطعا اطرافیان را مورد اذیت قرار میدهند ، راه های بسیاری را نیز برای ضرر های غیر مستقیم طی میکنند به همین دلیل شاید بیش از 90 % از کسانی که اعمال احضار و ... را انجام میدهند افراد مفلوک و فقیری هستند .

صرف نظر از غیر شرعی بودن این مسئله  افراد نمیتوانند از دستوری واحد برای ارتباط با جن استفاده کنند زیرا قدرتهای روحی متفاوت است و درصورت اجرای اعمال و دستورات بصورت کامل چون فرد هنوز از بنیه کامل برای تسلط برخوردار نیست نمیتواند ملاقاتی با اجنه داشته باشد به همین دلیل پس از ریاضتهای طاقت فرسا به اصل وجود جن که در کتب آسمانی آمده نیز منکر میشود .

بدلیل احاطه نداشتن به دنیای جن امکان تسخیر اجنه با قدرتهای بالا وجود دارد و تسخیر جن همان دام پهن کردن یا صید است که تا صید رویت نشود از توان و نوع او خبر ندارید لذا ضررهای جبران ناپذیر ، بسیار اتفاق میافتد .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , تغذیه جن , تسخیر جن !
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

تحلیلی بر ارتباط با جن :

 

ارتباط با جن و رویت آن مستلزم به تسخیر در آوردن این موجود میباشد و برای مردم عادی راه دیگری ندارد یعنی حتما باید جن را به تسخیر کشید تا بتوان با او ارتباط داشت .

 

به چندین روش میتوان با جن رابطه برقرار کرد :

 

۱ - طریقه اذکار : که شامل اورادی است که با مداوت به خواندن آن به مرور نهان جن آشکار خواهد شد .

 

۲ -  اجرای اعمال : اجرای یک سری از اعمال متشکل از اوراد و اذکار و سوزاندنیها و... در کنار یکدیگر .

 

۳ - استفاده از مواد خاص : مثل سورمه هاییکه برای این منظور از مواد خاص طبیعی ترکیب و به چشم کشیده میشود .

 

۴ - تنهایی در طبیعت : با قرار گرفتن در طبیعت و تنها بودن بصورت مداوم در شرایط خاص ابتدا به شنیدن اصوات سپس به دیدن منتهی شود خیلی اوقات هم دیدن بصورت موقت رخ میدهد که باگذر زمان دائمی و ارادی میشود .      

 

۵ - بزرگی روح : اینکه انسان به مرحله ای از بزرگی روح و قوت و قدرت معنوی برسد که بتواند جن و ماوراء را رویت کند و این قسمت خارج از بحث تسخیر است ، چون در این نوع از دیدن شما کسی از اجنه را به تسخیر در نمیآورید بلکه خود آنها به خدمتگذاری انسان در میایند و این مورد در روحانیون ادیان و مرتاضان بسیار دیده میشود .       

 

هشدار : چهار طریق ذکر شده اول قطعا با عوارض بسیار همراه خواهد بود که همگی به دلیل سنخیت نداشتن دو موجود ،هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ معنوی و ماورائی است .       

مسئله بسیار ظریفی که در این قسمت باید ذکر شود  :کسی که ارتباط با اجنه برقرار میکند از هر طریق چه ذکر ، چه اجرای اعمال چه ترکیبات و چه طبیعت قطعا" به مشکل برمیخورد  .

به استثناء پنجمین مورد که فرد در حین انجام گرفتن کارها قدرت روحی خود را بالا میبرد به این معنا که شما به مرحله ای میرسید که جن را میبینید نه اینکه او ظاهر میشود ؛ جن غول چراغ نیست که ظاهر شود .

جن موجودی است که وجود دارد و در حال زندگی کردن و تردد در کوچه و خیابان و بین انسانها است اما اجازه دخالت در امور جاری زندگی انسانها را بصورت طبیعی ندارند . 

آنها با سرعتی فوق العاده مشغول به امور مربوط به خود هستند ؛ آنها ظاهر نمیشوند ، این انسانها هستند که قابلیتی از قابلیتهای خود را از بالقوه بودن به فعلیت میرسانند تا توان رویت جن و دنیای نامحسوس آنها را پیدا میکنند .

 


 

دین و مذهب جن :

 

اجنه مانند انسانها مکلف هستند و این مسئله در قرآن به صراحت آمده است .

آنها کافر ، یهود، مسیحی ، مسلمان و آتش پرست هستند و غالبا به دوسته بزرگ از نظر دینی تقسیم میشوند : کافر و دیندار به یکی از ادیان الهی .

در سوره جن آمده : عده ای از جنیان آیات قرآن را شنیده و به اسلام روی میآورند و این دلیلی قوی بر مکلف بودن آنها است .

 

اما اینکه چرا آنان بیشتر به ادیان الهی گرایش دارند میتوان چند مورد را بیان کرد :

 

۱ - ادیان خرافی :

بعضی از ادیان توسط خود بشر ایجاد شده و اثر خرافات است مثل مدفوع پرستان یا حیوان پرستان که در هند هستند ، اینگونه اعتقادات در جن کمتر راه پیدا میکند چون با وجود پایینتر بودن عقل جن نسبت
به انسان آنها از قابلیت تجسم بعضی واقعیتهای متافیزیکی برخورداند .

 

۲ - فرمانبرداری از بزرگان خود :

که باعث میشود از خطاها و جسارت بر راه اندازی ادیان خرافی پرهیز کنند و این موضوع در بسیاری روایات آمده که بزرگانی از جن به خدمت پیغمبران و اولیاء الهی میرسیدند و از هدایتهای آنها استفاده کرده و به قوم خود انتقال میدادند .

 

۳ - طولانی بودن عمر جنیان :       

این موضوع از مسائل بسیار مهمی است که باعث عدم خطای آنان میشود و آنها چون عمر طولانی دارند تحریف در ادیان و دستورات بسیار بین آنها کم است چون بعضی از آنها وجود دو یا چند پیغمبر و راهنمای الهی را درک کرده و از محضرشان استفاده نموده اند .

 

۴ - تشخیص مسائل روحی و اخلاقی جنیان : 

جن قدرت تشخیص راست و دروغ و درک کرامات انسانی را دارد ، از سرعت بالا نیز برخوردار است و ضمن اینکه حضور او برای خواص بدون ضرر است ، با این قابلیتها میتواند از حضور انسانهای بزرگ استفاده نمایند و حقایق وظیفه خود را به خوبی بداند .             

جنیان با تفاوت ادیان مکان زندگیشان را تغییر میدهند و غالبا هر قوم دارای یک دین هستند .

در روایتی پیغمبر اسلام (ص) به جنیان کافر دستور به زندگی دور از شهرها زندگی و به دیندارانشان اجازه زندگی در دهات و روستاها نزدیک انسانها را دادند .      

جن ها آتش پرست در کنار آتشفشانها زندگی میکنند و در کتابی آمده قوم کواریون از اجنه در زیر قله دماوند شهری دارند .

 

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , تحلیلی بر ارتباط با جن , دین و مذهب جن !
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

استفاده از اجنه برای دعا نو یسی :

 

جن آنچه را که نوشتن دعا حاصل میشود میتواند ببیند یعنی در ادعیه ای که دعا نو یسان و تسخیر کنندگان برای انجام کارها مینویسند جن را مجبور به انجام کاری مینمایند و به همین جهت در اکثر موارد استفاده از این رقعه ها و ادعیه شرعا اشکال دارد .

تسخیر کردن جن در واقع دامی است که توسط اعمال و اذکار و اوراد به چشم اجنه دیده میشود حتی در نوشته شده گفته اند : اجنه انسان را دارای یک حصار نفوذ ناپذیر میبینند و برای همین کسی که آنرا به دست دارد انها نزدیک او نخواهند شد ؛ پس مارواء در زندگی اجنه بیشتر از انسان محسوس است .       

دعا نو یسان و تسخیر کنندگان بوسیله به دام کشیدن اجنه آنها را با ادعیه ای که مخصوص این کار است مامور به انجام اموری مینمایند . 

اجنه قادر به انجام هر کاری نیستند و بیشتر به وسیله وسوسه یعنی نفوذ در افکار باعث میشوند یک انتخاب درست یا نادرست شکل بگیرد و چنان فرد این کار را ادامه میدهد که روزی میبیند کارهایش به هم گره خورده است این بزرگترین اثر دعا نو یسی است و در زندگی افرادی که از استحکام عقل برخوردارند یعنی بسیار عاقلانه و بدون هوا و هوس تصمیم میگیرند هیچ یک از آنها اثر ندارد .             

دنیای ماوراء در زندگی انسان و جن چنان پیچیده است که فقط بزرگان میتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند اما آنچه میدانیم این است که انسان نیروهای درونی خود را اگر از حالت باقوه به فعلیت برساند و در دنیا باید همه موجودات بر او سجده کنند و به هیچ عنوان با دنیای ضعیف جنیان قابل قیاس نیست .

 


 

دیدن و احضار جن :

 

دیدن جنها پس از طی دشواریهایی که در ریاضت و یا طرق دیگر برای انسان دارد حاصل میشود و به دلیل هم سنخ نبودن این دو موجود ، ملاقات مشکلاتی را به همراه دارد .       

حضور جن فضایی را که انسان در آن قرار دارد سنگین میکند و بسته به قدرت روحی انسان ، نوع ریاضت و راهی که طی نموده و نوع جن احساس سنگینی شدت و ضعف دارد .      

سنگینی که بیان شد شبیه حالت شخصی است که مدتی نخوابیده و خواب بر او فشار میآورد میباشد و این مثال برای نزدیک شدن به ذهن میباشد و فرقی که این حالت با آدم خواب آلوده دارد در هوشیاری بودن و نیمه هوشیاری در حالت خواب آلودگی است .       

البته حالات دیگری نیز هنگام رویت جن در انسان رخ میدهد اما آنچه ذکر شد از مسائل بارز میباشد .

پس از مفارقت این دو موجود حالت خستگی شدید و کوفتگی بدن و نیاز به استراحت در انسان ایجاد شده که نشانه از دست دادن انرژی و بنیه جسمانی است .

این حالت هم شبیه کوه کندن یا بالا رفتن از کوه بدون تمرین ، نرمش و امادگی قبلی است و کسانی که از راه های خاص برای دیدن جن استفاده میکنند و اشخاصی که دارای روح بسیار قوی هستند با کمترین مشکلات ممکن در رویت جن روبرو هستند .       

در هر حال استمرار مروادت و همنشینی با اجنه بدون هیچ شکی باعث تحلیل قوای جسمانی ، روحانی و تحمل فشار برای سیستم عصبی میشود .       

دیدن جن منحصر به روز و شب نیست زیرا جن با انسانها و در همین دنیا در حال زندگی کردن است و بسته به هوایی تر بودن از خواص ویژه ای برخوردار است و دلیلی بر روز یا شب دیده شدن آنها نیست. 

دیدن جن در سه حال صورت میپذیرد :

 

بصورت اتفاقی : که شاهد مثالهای زیادی دارد و برای خیلی از افراد پیش می آید و در شرایط خاص که قالبا در طبیعت اتفاق میافتد .

 

تسخیر : بوسیله شخصی که میخواهد جن را ببیند .

 

تمایل از طرف اجنه : برای کسب علم و دانش از پیامبران ، دانایان و بزرگان یا اموری دیگر مثل تقاضای ازدواج از طرف جن .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , استفاده از اجنه برای دعا نو یسی , دیدن جن
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

تغییر شکل جن :

 

جن فاقد عنصر مادی و فاقد جسم است اما قادر است خود را شبیه به هر موجودی بنماید .

حتی میتواند خود را به شکل فیل تجلی دهد اما این کار برای او آسان نیست و از این رو ترجیح میدهد بیشتر در جسم  موجودات کوچکتر اهلی از جمله حیوانات اهلی وارد شوند .      

جنیان به خاطر لطافت جسمی و قدرت روحی ، میتوانند به شکلهای مختلف در آیند و به محض اینکه شکل موجودی را به تصور ذهنی خود در آورند ، به همان صورت شکل میگیرند .       

اجنه عبارت از اجسم هوایی یا ناری هستند که قادرند به اشکال مختلف از قبیل مار ، عقرب سگ ، شتر ، گوسفند ، اسب ، درازگوش ، پرنده و انسان درآید .      

چگونگی تغییر شکل بارزترین وجه تمایز جن و انسان و عجیب ترین خاصیت و قابلیت او است .      

تصور موجودی که با عقل و اراده میتواند شکل خود را تغییر داده و رفتارش را همانند موجودات دیگر نمایند ، همیشه برای انسان باور ناپذیر و برای شاهدان عینی عجیب و غیر قابل انکار است .      

دود ، هوا و آتش مانند گاز به شکل ظرف خود در می آیند و حتی شما دودی که از چیزی حاصل میشود را میتوانید قبل از منبسط شدن و محو شدن به شکلی خاص مشاهده نمایید مانند دود قلیان زمانیکه از دهان صادر میشود قابل رویت است و وقتی تراکم خود را از دست میدهد از دید ما خارج میشود .       

در صورتی که همین دود ، صاحب عقل و دارای اختیار باشد میتواند خود را به اشکال گوناگون در آورد و حال هنگامی که جن بخواهد شکل خود را متراکم کند و یا تغییر دهد در واقع چنین اتفاقی میافتد اما با سرعت بالا .        

جن ها وقتی میخواهند تغییر شکل دهند غالبا شکل خاص یعنی انسانی خاص یا حیوانی خاص مد نظرشان است به همین دلیل پس از تغییر شکل در تمام نشانه های ظاهری شبیه او میشوند .       

مثلا اگر انسانی خاص مد نظرشان باشد در شکل و شمایل ظاهری ، در تغییر صدا ، در راه رفتن و غذا خوردن ، حتی تیکهای عصبی و طریقه نگاه کردن کاملا شبیه فرد میشوند .       

در مورد حیوانات نیز همین گونه است کتابها و بعضی منابع بر این باورند که جن نمیتواند به بعضی حیوانات مثل سگ و خوک شبیه و متراکم شود اما این از نظر ما مردود است حتی در روایتی آمده :      

شخصی همراه امام صادق(ع) در بین مکه و مدینه بود که دید ناگهان حضرت به جانب چپ نگاه کردند و سگ سیاهی را دیدند و فرمودند : ترا چه شده است !

خدا ترا تقبیح گرداند ، چقدر کند میروی ؟! یکباره دیدم که شبیه مرغی در آمد و پرواز کرد و رفت ، از حضرت پرسیدم : این چه بود ؟! حضرت فرمود: نام او عثم میباشد و پیک جنیان است ؛ در این ساعت هشام مرده و او میرود خبر مرگ وی را به هر شهری برساند .       

تنها شکلی که جن اجازه ندارد به آن جسمیت پیدا کند شکل و شمایل و ظاهر هدایت کنندگان : پیامبران الهی ، ائمه معصوم و بزرگان دین است و واضح و آشکار است که اگر این اتفاق رخ میداد انسانها در پیدا کردن راه راست دچار مشکل میشدند . 

هنگامی که جن بخواهد تراکم و جسمیت به شکل خاصی پیدا کند به سرعت تصور کردن چیزی در ذهن شما این اتفاق میافتد یعنی شما همین حالا یک خانه ویلایی را تصور کنید ؛ همین حالا در ذهنتان نقش بست ، بدون هیچ فشار و هیچ گونه زحمتی !       

زمانی که جن میخواهد به ظاهر یک انسان در آید و از همه ظواهر او تبعیت کند با سرعت همان تصور کردن ، به مغز شخص رجوع کرده و چون همه چیز از مغز فرماندهی میشود عینا کپی برداری نموده و خود را مطابق با آن میکند .       

جنیان میتوانند خود را به شکل ماده و اشیاء نیز متراکم کنند و بسته به تسخیر توسط انسانها ، تمایل خود و گاهی به امر خداوند که از طریق بزرگان انسان به جن دستور داده میشود خود را به اشیاء و اجسام ، حیوانات و گیاهان و بسیاری مواد در میآورند . 

این نشانه ای دیگر از قدرت خداوند در خلقت موجودی است که با گذشت قرنها ، واقعیت آن جز بر خواص بر کسی آشکار نیست .

 

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , تغییر شکل جن
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

انواع جن :

 

تقسیم بندی اجنه به نوع شاید تقسیم بندی منطقی به نظر نرسد زیرا نوع آنها همان جن است اما چون اختلاف در شکل و شمایل و مرام ، طریقه زندگی و نیروهای آنها بسیار متفاوت است ما از لفظ  عامیانه انواع استفاده مینمائیم . 

 

جن از ابعاد مختلف شامل تقسم بندی مختلف است :

تقسیم بر اساس ماهیت : آتش ، هوا ، دود / تقسیم بندی از لحاظ مکان زندگی  /  تقسیم بندی بر اساس دین و آئین /  تقسیم بر اساس طوایف و مرام .

 

تقسیم بر اساس ماهیت :       

 

جن ها از لحاظ ماهیت یا بهتر بگوییم غالب بودن خواص به ۳ دسته تقسیم میشوند :

۱- جن هایی که به رنگ تیره رویت میشوند که در آنها دود آتش بر دیگر مواد غالب است و سرعت آنها به نسبت انواع دیگر متوسط است .      

۲ - جن هایی که سرخ رنگ هستند و در آنها شعله و رخشندگی غالب بر مواد دیگر است و دارای قدرت خاصی هستند و ارتباط با آنها باعث عوارض و بیماریهای بیشتری در انسانها میشود از جمله کم سو شدن سریع چشم  .

۳ - جن هایی که به رنگ سفید و گاهی شفاف دیده میشوند و در آنها هوا و حرارت حاصل از آتش غلبه دارد ، از لحاظ قدرت بسیار قوی و دارای قابلیتهای بالایی هستند و تسخیر آنها حتی توسط مجربین اهل احضار بسیار خطرناک و پرضرر است .

به گفته اساتید گاهی پس از گذراندن ریاضتهای طاقت فرسا برای تسخیر این نوع از جن ، انسان در هنگام رویت ابتدا دچار احساس راحتی شده و حالت سرخوش به او دست میدهد و پس از دقایقی با جاری شدن خون از بینی ، احساس خواب آلودگی کرده و از هوش میرود و با تجدید ملاقات اختلالات مغزی بر او عارض میشود و گاهی اوقات در ابتدای امر شخص به علت سکته مغزی یا ایست قلبی جان خود را از دست میدهد . 

 

تقسیم بر اساس طوایف و رفتارها :

 

همانطور که انسانها دارای طوایف گوناگون و قبایل بیشمار هستند، اجنه ، بعلت جمعیت زیادشان به نسبت انسانها دارای طوایف بسیار میباشند که قابل شماره نیست .

به عنوان مثال شیرین یربوع نوعی از جن است که به شکل زنان است و در بیشه زارها و بیابانها از این نوع جن زیاد بسر میبرند .      

این نوع از جن اگر بر کسی از انسانها دست یابد ، با او به بازی میپردازد ، همانطوری که گربه با موش بازی میکند و بتدریج او را میکشد و اگر ببیند که کسی زیبا و خوبرو است مفتون و شیفته او شده و به  اذیت او میپردازد .

فرزندان جنی بنام سعلات را که از شیرین یربوع متولد شده بودند ، بنی سعلات میگویند .

نوعی دیگر از جن وجود دارد که بنام الزلاب معروف است و در سرزمین یمن بسر میبرد و گاها در اطراف مصر هم دیده شده است .

اگر این جن به کسی دست یابد ، با او مجامعت می کند و اهالی آن سرزمین ها این جن را میشناسند.

این جن چنانچه به هر کس بی حرمتی کند به او زحمت میدهد تا حدی که ممکن است موجب هلاک وی شود زیرا ... او مانند گاو است .

مردم وقتی که او را می بینند از ترس مشوش میشوند اما گاها نیز ممکن است که مردی شجاع با این نوع از جن برخورد کند که در این موقع جن قصد او نمیکند و بعبارتی جرأت جسارت به او را ندارد!

نوعی دیگر از جن بنام الغدار وجود دارد که در جزایر دریاها زندگی میکند و شکل این جن مانند آدمی است و چنین به نظر میرسد که بر موجودی چون شتر مرغ سوار است و اگر به کسی دست یابد هلاکش میکند .

گفته شده که قومی در سفر با او به جنگ پرداختند و همگی با وی درگیر شدند که ناگهان جن بانگ برآورد و همگی را هلاک نمود.

از انواع دیگر جن ها وشق نام دارد و شکل او مثل یک نیمه آدم است و میگویند که نسناس از این نوع جن به وجود آمده است .       

جن های نسناس طایفه ای بودند که به انسان شباهت داشتند و پیش از خلقت بشر در زمین میزیستند و سپس منقرض شدند.

گفته میشود که دانشمندان بقایای جسد نسناس هایی را از زیر خاک به دست آورده اند .      

اگر جن وشق کسی را دربیابانها و جنگلها و مناطقی نظیر ان مشاهده کند به شخص حمله مینماید .

علاوه بر جن های نام برده در فوق از جنی بنام « منها » یاد میکنیم که کارش فریب و گمراه کردن زاهدان و عابدان میباشد.

این جن مسائلی عجیب از خود بروز می دهد تا پرهیزگاران و عابدان چنین پندارند که صاحب کرامات شده اند و آنچه از آنها صادر میشود واقعا از خودشان است و بدین نحو بتدریج دچار عجب و غرور شده تا از صراط مستقیم گمراه گردند و در گمراهی بمیرند. 

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , انواع جن , انواع جن ها
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

ماهیت جن :

 

خلقت جن از آتش است اما نه آتش شناخته شده بلکه سخن از نوعی آتش است برای اینکه گفته شده نار و به همین جهت مراد آتش معمولی نیست .

در این مورد خدا به دو نوع از مرحله خلقت جن اشاره کرده یک مرحله مارج و دیگری نار، مارج در این جا منظور اختلاط شعله های آتش میباشد و بعضی گفته اند که معنی تحرک نیز در آن هست که تفاسیر آن را به شعله های بی دود تفسیر کرده اند .

مارج مرحله دیگر از نار است و نار خودش قابل رویت است ولی مارج محصول نادیدنی از آتش است که همان انرژی حاصله از آتش است که حرکت کننده و نفوذ کننده و همراه با ارتعاش است یا همان امواج حرارتی یا چیزی حاصل از امواج حرارتی است .      

در قرآن آمده است : خلق کردیم جن را از نار سموم و منظور از نار سموم این آتش برافروخته مانند آتش دست آورد بشر نیست بلکه از آتش فراگیر و سوزنده قبل از آفرینش انسان است . 

اگر قرار باشد آن طور که آیات دیگر خبر میدهند جهان جن را یک جهان پهناور بدانیم لازم است نار سموم را نیز یک آتش گسترده وپهناور و دراز مدت و پایدار بدانیم که همان آتش های مربوط به دوران پیشین زمین است یا آتشهای درون زمین ویا مربوط به کرات آسمانی و خورشید ها است که جهان جن از نار سموم ساخته و آفریده شده است باید پذیرفت این منبع آتش هنوز هم هست و هنوز هم منشاء پیدایش افراد و اصناف جن میگردد .

اجنه اجسامی هوایی یا ناری (آتشی)هستند که قادرند به اشکال مختلف در آیند و دارای عقل و هوش می باشند.       

گروهی دیگر معتقدند که اینها ارواح بشر هستند وقتی که از بدن ها جدا میشوند قدرت و کمال آنها زیاد میشود که این گفتار با کلام قرآن سازگاری ندارد و مردود است .

اینكه در قدیم خیال می‏كردند همه جسمها سه بعدی است امروز مورد قبول نیست یعنی معتقدند كه ممكن است جسمی دو بعدی باشد ، جسمی یك بعدی باشد ، جسمی چهار بعدی باشد ، جسمی‏ شش بعدی باشد و ... .           

ما خودمان سه بعدی هستیم و ساختمان ادراك ما هم‏ ساختمان سه بعدی است یعنی ما فقط اجسام سه بعدی را درك میكنیم و اگر اجسامی باشند كه سه بعدی نباشند ، دو بعدی یا چهار بعدی باشند آن وقت دیگر ما نمیتوانیم آنها را درك كنیم . 

جن در فرهنگهای مختلف با ماهیت های مختلف تعریف شده است:

در اروپا و غرب به غیر از قسمتهایی از قاره آفریقا جن را ارواح خبیث و سرگردان میدانند به این معنا که افرادی که میمیرند یا اعمال نیک دارند که وارد بهشت میشوند یا اعمال بد دارند که سرگردان هستند .

آنها اجنه را ارواح سرگردان میدانند یعنی میگویند موجودی مجزای از انسان نیست یعنی ماهیت وجودی جن همان روح بدون جسم است .

جن موجودی دنیوی و مادی است و هیچگونه سنخیتی با ملائک ندارد زیرا ملائک موجوداتی ماورائی و از عالم مجردات هستند در حالیکه جن از عالم ماده است ولی با حواس ما قابل ادراک نیست . 

جن در شکل اصلی خود حالت سیال و انرژی دارد و در صورت واقعی دارای جسم نیست اما از نظر شکل کلی شبیه انسان است .

لایه رویی بدن او حالت سیال اما تاحدی چروکیده دارد و سر او بیضی شکل ، چشمانش گرد و بدون هیچ برآمدگی و بدون پلک و ابرو است .

مردمک ریزی دارد که بسیار تند در حدقه میچرخد و گوشهای او هم بلند و در دو طرف سرش به بالا رفته است اما در حالت عادی ، جسم آنها باریک و کاملا سیال و شبیه امواج در هوا هستند . 

صدا و طریقه صحبت و تکلم : در صحبت کردن هوای داخل ششها از میان دو پرده نازک در نای به تمام تارهای صوتی عبور می کند این دو پرده نازک که مرتعش شده و هوا را کپه کپه ‌به بیرون می فرستد.

در هر ثانیه صدها و گاهی اوقات هزاران کپه هوا ساخته می شود بطوریکه هوا بین گلو و دهان با مکانیزم لوله ها ی صوتی مرتعش میشود این ارتعش تحت تاثیر چگونگی قرار گرفتن زبان ، دندانها ، لب و سایر عوامل قرارمیگیرد .

هر صدا یا صوت دارای فرکانسی خاص است و برای انسان اصوات در فرکانس بین ۲۰ تا ۲۰۰۰ هرتز را میشنود و خارج از آن توانایی شنیدن ندارد.

ولی سگها توانایی شنیدن بیش از ۲۰ کیلوهرتز را دارند و صدای  جنیان فرکانسی خاص دارد که شنوایی آن برای نوع انسان امکان پذیر نیست حال در مسئله صدای جن بعضی از افراد اعتقاد بر فرکانسی بالاتر از حد شنوایی انسان دارند و بعضی دیگر اعتقاد بر پایین تر بودن فرکانس صوتی اجنه دارند. 

امام رضا ( ع ) فرمودند : صدای جن شبیه صدای سوت بلندی است و اگر صدای جن را بشنوید تا یکسال تب میکنید  .

 

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , ماهیت جن
ارسال توسط نوید
بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/02/14

جن ها

 


 

معنای کلمه جن :

 

جن در لغت به معنی موجود پنهان و نامرئی بوده و تمام مشتقاتش بر  استتار و پناهنی دلالت دارد .

مانند جنت که به معنی باغی است سر سبز و آباد و جنان یعنی آن دلی که در سینه پنهان است و جنین به معنی کودک در شکم و مجنون که آثار و نشانی از عقل در او دیده نمیشود و ... .

در فارسی به جن : شیطان ؛ پری ، دیو و اهریمن نیز میگویند که ظاهراَ این ترجمه غلط است زیرا کلمه شیطان مترادف در فارسی ندارد و باید عین لفظ در ترجمه بیاید .

جن به معنای شیء مستور است ، یعنی شیء نامرئی و پوشیده شده و غیر قابل رویت .

در فرهنگ های مذهبی در معنای جن آمده است

جن الیل به معنای تاریکی شب و پوشانندگی آن و جن الناس به معنای بزرگان آدمیان است و جن در عربی به همان معنای پوشیده ، پنهان ، غیر مرئی ، یا پشت پرده در فارسی میباشد .     

 

معنای اصطلاحی جن :

 

جن به مخلوقی از مخلوقات خدای متعال اطلاق میشود که نامرئی است و از حواس ظاهری انسان پنهان است، جن را به این جهت جن نامیده اند که به چشم نمی آید مگر در موقعی که بخواهد قدرتی را که خدای متعال در او قرار داده به نمایش بگذارد .

جن ها اجسامی اند هوائی که قادرند به اشکال مختلف درآیند. آنها دارای عقل و فهم بوده و بر انجام اعمال سخت قدرت دارند .

علما درباره جن اختلاف کردند.بعضی گفتند: جن از جنس غیر شیطان است و صحیح آن است که شیاطین از اقسام جن هستند، پس هر هر جنی که مؤمن باشد شیظان نامیده نمیشود و هر جنی که کافر باشد به اسم شیطان نامیده میشود .

هیچ اختلافی بین امامان و بلکه بین مسلمین نیست در اینکه جن و شیاطین اجسام لطیفه هستند که در  بعضی مواقع دیده میشوند و در برخی موارد دیده نمیشوند و دارای حرکات سریع میباشند و بر انجام کارهای قوی و پرتوان قدرت دارند و همانند خون در اجساد بنی آدم جریان دارند و خدای متعال طبق مصالح آنها را به اشکال مختلف و صورتهای متنوع شکل میدهد .

حکما موجوداتی را ثابت کردند که نه مکان دارند و نه حالتی در مکان و گفتند آنها مجرد از اجسام هستند و به هر شکلی در میایند از شکل انسان تا شکل حیوانات و اجسام گوناگون اما هرگز به شکل فرشته ، نبی و امام در نمی آیند .

اس ام اس جدید
طبقه بندی: اطلاعات کامل در مورد جن ها !، 
برچسب ها: , معنای کلمه جن
ارسال توسط نوید
آخرین مطالب

پر بازدید ترین ها :

اس ام اس های ارسالی شما

کسب درآمد تضمینی برای مدیران سایت ها و وبلاگ های پر بازدید

تعبیر خواب

پیامک بوسه

کد آهنگ پیشواز 

خداوند و انسان خیلی قشنگه حتما بخونید

اخراج کارمند زن از بانک به دلیل زیبایی بیش از حد

عکس های جالب

اطلاعات کامل در مورد جن ها !

آموزش فال قهوه

دختر افغانی، ملکه زیبایی انگلستان شد!!

تست جذاب عشق

متن آهنگ شادمهر " انتخاب "

ْْْطالع بینی نام شما

احضار ارواح ( روش ها و هشدارها )

فال ورق یا همان پاسور ( فال احساس )

اب کردن چربی های شکم

شخصیت افراد از نوع خوابیدن

پسر می خواهید یا دختر؟

24 ساعت از زندگی دخترا و پسرا

فروغ فرخ زاد و فریدون مشیری

نحوه مخ زدنآرشیو مطالب
صفحات جانبی
لینک های +3
تبلیغات